Elektromechanika

CZERSKI SŁAWOMIR

WARSZTAT ELEKTROMECHANICZNY

56 64 305 06
UL. TORUŃSKA 26
86-300 GRUDZIĄDZ

ZAKŁAD INSTALAT. ELEKTR.-ELEKTROMECH. „ELSIL” s.c.

56 46 580 28
UL. NAD TOREM 11
86-300 GRUDZIĄDZ
PIETKIEWICZ MIROSŁAW

PPH „EMA-ELDOR”

56 46 216 25
UL. RYBACKA 17
86-300 GRUDZIĄDZ
WOJTANOWICZ MARIUSZ

ZHU „WOJ-MAR”

56 46 209 61
UL. PUŁAWSKIEGO 8A
86-300 GRUDZIĄDZ