Elektromechanika

Właściciel: CZERSKI SŁAWOMIR
Kategoria:
Firma:

WARSZTAT ELEKTROMECHANICZNY

Telefon: 56 64 305 06
Adres: UL. TORUŃSKA 26
86-300 GRUDZIĄDZ
Kategoria:
Firma:

ZAKŁAD INSTALAT. ELEKTR.-ELEKTROMECH. „ELSIL” s.c.

Telefon: 56 46 580 28
Adres: UL. NAD TOREM 11
86-300 GRUDZIĄDZ
Właściciel: PIETKIEWICZ MIROSŁAW
Kategoria:
Firma:

PPH „EMA-ELDOR”

Telefon: 56 46 216 25
Adres: UL. RYBACKA 17
86-300 GRUDZIĄDZ
Właściciel: WOJTANOWICZ MARIUSZ
Kategoria:
Firma:

ZHU „WOJ-MAR”

Telefon: 56 46 209 61
Adres: UL. PUŁAWSKIEGO 8A
86-300 GRUDZIĄDZ