ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIACH

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uprzejmie zaprasza na SEMINARIUM przedstawicieli Cechów, firm zrzeszonych w Cechach oraz współpracujących z organizacjami rzemieślniczymi z ekspertami Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na temat „Zmian w przepisach podatkowych od 2024”

Spotkanie odbędzie się dnia 24 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy  ul. Piotrowskiego 11 (aula).

Na stronie https://izbarzem.pl/zmiany-w-przepisach-podatkowych-od-2024-seminarium-24-11-2023/ znajduje się program szkolenia i formularz zgłoszeniowy.

E – DORĘCZENIA

Podmioty niepubliczne,w tym m.in.wszystkie spółki handlowe z udziałem prywatnym, wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od dnia 10 grudnia 2023 r.będą musiały korzystać z e-Doręczeń. Natomiast podmioty niepubliczne wpisane do tego rejestru przed wskazaną datą będą miały 3 miesiące od tego dnia na realizację obowiązków związanych z e-Doręczeniami.

Więcej szczegółów w artykule Pobierz dokument lub na stronie internetowej www.pit.pl.

MAKSYMALNA CENA PALIW GAZOWYCH DLA WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh.

Przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej gazu wchodzą w życie 08.04.2023 r.

Aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych (druk RPG) można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy , to wniosek RPG można złożyć w ciągu 30 dni od 08.04.2023  r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS.

OPŁATY ZA EGZAMINY CZELADNICZE

Od 1 stycznia 2020 r. faktury do paragonów wystawiane będą przez izbę jedynie w przypadku okazania paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Dlatego przy wpłatach za egzaminy, kursy czy inne usługi należy bezwzględnie podawać w treści przelewu numer NIP na który ma być wystawiona faktura.

Opłata za egzamin czeladniczy wynosi 870,25 zł

Dokumenty do egzaminu czeladniczego:
– 1 zdjęcie
– kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu do egzaminu (dotyczy uczniów pozaszkolnych)
– kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy uczniów pozaszkolnych)
– umowa uczniowska – kopia
– zaświadczenie od mistrza o odbyciu praktycznej nauki zawodu
– opłata za egzamin

Opłatę należy wpłacić na konto:
37 2530 0008 2020 1069 8685 0001
Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11
w tytule przelewu konieczny NIP zakładu

ZMIANA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Z dniem 1. 01. 2023 r. Uchwałą nr 38/2022 posiedzenia Zarządu Cechu Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu zmienia się wysokość składki członkowskiej.

§ 1

  1. Podwyższa się od 1. 01. 2023 r. wysokość podstawowej składki członkowskiej o 10 zł tj. do wysokości 50 zł miesięcznie.
  2. Pozostawia się wysokość podstawowej składki członkowskiej w kwocie 5 zł za każdego ucznia zatrudnionego w zakładzie.

ZAMROŻENIE CEN PRĄDU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o rozporządzeniu Ministra Środowiska i Klimatu, które ukazało się dnia 10.11.2022 roku w sprawie wzoru odbiorcy oświadczenia uprawnionego w związku z możliwością zamrożenia cen prądu.

Według wytycznych do dnia 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Treść rozporządzenia wraz ze wzorem oświadczenia. POBIERZ

Projekt POWER interwencja

Postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła przygotowaną przez Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informację  „Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych  pracowników  w okresie pandemii”.

Zapoznaj się z informacją

W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach, tj.:
•  Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy  zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo
•  Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób odnotowywania nieobecności
•  Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (regulacja w trakcie procedowania)

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Pobierz dokumenty:

Pismo przewodnie z ZUS: Pobierz
Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość: Pobierz
Wniosek ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec: Pobierz
Wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości: Pobierz

——————————————————————

Grudziądzki Cech jest jedną z najstarszych instytucji w naszym mieście. Liczy sobie 660 lat. Pierwsza wzmianka datuje się na rok 1355, kiedy to zawiązał się cech piekarski. Następnym cechem powstałym był założony w roku 1480 cech rzeźnicki a w roku 1500 zawiązała się organizacja cechu stolarskiego. Dzieje rzemieślników w owym czasie ściśle były związane z historią miasta. Znaczącą rolę odgrywali nie tylko jako budowniczowie miejskiej fortyfikacji czy kanałów ale też w życiu codziennym udział ich był znaczący.

» Dowiedz się więcej o naszej historii