W dniu 16. 05. 2019 r. w auli Cechu Rzemiosł Różnych odbył się próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. W egzaminie wzięło udział 15 uczniów, którzy w tym roku szkolnym ukończą naukę w zakładach fryzjerskich zrzeszonych w tut. Cechu.

Celem egzaminu próbnego było „oswojenie” uczniów z prawdziwym egzaminem czeladniczym, w warunkach rzeczywistych w jakich będzie on przebiegał. Uczestnictwo w próbnym egzaminie pozwoliło uczniom określić dziedziny wymagające dopracowania i uzupełnienia brakujących umiejętności, by w przyszłości uzyskać zadowalające wyniki i zdać egzamin czeladniczy.

Wszystkim adeptom sztuki fryzjerskiej życzymy powodzenia na egzaminie czeladniczym i uzyskania kwalifikacji zawodowych określających poziom i jakość wykształcenia.