2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20. Rok szkolny tradycyjnie otworzył pan dyrektor Wiesław Łasiński wraz z panią wicedyrektor Grażyną Błażejczyk – Groenwald.

Od nowego roku szkolnego uczniowie będą uczyć się w wyremontowanych salach budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości przy ul. Plac Niepodległości.

W bieżącym roku szkolnym utworzono aż 5 klas pierwszych – 3 dla absolwentów gimnazjów i 2 dla absolwentów szkół podstawowych.