KOMUNIKAT

W dniach 12 – 25. 03. 2020 r. ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem zawiesza się zajęcia dydaktyczne w Branżowej Szkole I Stopnia oraz wszystkie kursy zawodowe odbywające się w Rzemieślniczym Centrum Kształcenia Zawodowego.

W stosunku do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanych przez pracodawcę stosuje się przepisy Prawa Pracy.

W dni, w których powinny być realizowane zajęcia dydaktyczne uczniowie pozostają w domach, natomiast w dni praktyk zawodowych powinni stawić się w pracy u swoich pracodawców.