W związku z epidemią koronawirusa w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie regulujące nauczanie zdalne. Nowe przepisy będą obowiązywać od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Na tej stronie przez cały okres zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole będą zamieszczane materiały dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów do samodzielnej pracy w domu. Przygotowane one zostały przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot, a wyniki waszej pracy w domu, będą weryfikowane po powrocie do zajęć szkolnych. Proszę o poważne potraktowanie sytuacji i właściwe wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć w szkole. Uzupełnijcie swoje wiadomości i rozwijajcie kompetencje ucząc się w domu. Dbajcie o siebie, aby uchronić się przed wirusem.

Ważne
Klasyfikacyjne oceny roczne wystawiamy do 18 czerwca 2020 r.

Do 15 czerwca prosimy o dostarczenie oceny z praktyki i dzienniczków praktyk wypełnionych do 11 marca 2020 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Od 1 czerwca 2020 r. zdejmuje się (pod określonymi warunkami) ograniczenie w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrażą zgodę na udział w tych zajęciach lub gdy zgodę wyrażą ich rodzice i pozostawia takie ograniczenia dla młodocianych pracowników, którzy takiej zgody nie wyrażą (§ 2 ust. 1 pkt 8 i ust. 2d Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r.).

KOMUNIKAT – KONSULTACJE

Od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość zorganizowania konsultacji z poszczególnych przedmiotów. W konsultacjach mogą brać udział uczniowie, którzy zgłoszą taką potrzebę u Dyrektora szkoły. Zajęcia będą odbywały się indywidualnie lub w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Po zebraniu zgłoszeń zostanie ustalony harmonogram spotkań z nauczycielami.

Harmonogram konsultacji dla uczniów
POBIERZ

ZARZĄDZENIE 2 (18. 05. 2020 r)

 1. Do 28. 05. 2020 r. wystawiamy oceny proponowane z poszczególnych przedmiotów.
 2. Uczniowie, którzy w terminie od 12. 03. 2020 r. do 22. 05. 2020 r. nie uczestniczyli w zdalnym nauczaniu z danego przedmiotu (nie oddali żadnej pracy) będą z tego przedmiotu nieklasyfikowani. Egzaminy klasyfikacyjne odbędą się w czerwcu (przed ostatecznym terminem wystawienia ocen).
 3. Prosimy o dokładne opisywanie prac dostarczanych do szkoły (imię, nazwisko, klasa, przedmiot). W szkole znajdują się prace, które nie są podpisane. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, proszone są o jak najszybsze uzupełnienie na nich brakujących informacji.

ZARZĄDZENIE 1

 1. Do 8. 05. 2020 r. należy dostarczyć zadania ze wszystkich przedmiotów zadanych w okresie od 12. 03. 2020 r. do 24. 04. 2020 r.
 2. Zadania, których uczeń nie miał możliwości przesłać pocztą elektroniczną dostarczamy wykonane na kartkach. Podpisane kartki (nazwisko, imię, klasa, przedmiot) zostawiamy w pojemniku z napisem „SZKOŁA” na korytarzu I piętra w Cechu lub przesyłamy listownie na adres:

Branżowa Szkoła I stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Plac Niepodległości 5
86 – 300 Grudziądz

UWAGA:
Nie zostawiamy zeszytów z wykonanymi zadaniami (tylko kartki). Zadania z poszczególnych przedmiotów zapisujemy na oddzielnych kartkach.
Zadbaj o estetykę prac przekazywanych nauczycielowi.
Zadania wykonujemy samodzielnie!!!
Od 10 maja 2020 r. za niedostarczone zadania wpisywane będą oceny niedostateczne!

PAMIĘTAJ ABY WYRAŹNIE OPISAĆ SWOJĄ PRACĘ:
(przedmiot, imię nazwisko, klasa)
Prace niepodpisane nie będą sprawdzane.

KONKURSY

 1. KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA – Temat pracy konkursowej: „Nasze bezpieczeństwo w czasach pandemii. Ochrona przed koronawirusem w moim miejscu pracy.” Prace konkursowe  można  wykonać w dowolnej formie, np. referatu, plakatu, rysunku. Należy je dostarczyć do pokoju nauczycielskiego w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły.
 2. Konkurs – Podstawy Przedsiębiorczości (wyjaśnienie: to nie jest test z przedsiębiorczości tylko test określający czy badana osoba posiada cechy człowieka przedsiębiorczego) – POBIERZ
 3. Konkurs fotograficzny „Mój zawód – moją pasją” – POBIERZ

MATERIAŁY DO LEKCJI – zestaw 5 (od 25. 05. 2020 r. do 14. 06. 2020 r.)

 1. Religia – POBIERZ
 2. Język polski – klasa 1, 2 i 3 – POBIERZ, ZAD. DODATKOWE
 3. Język angielski – dziewczęta – klasa 1c, 1d, 1e – POBIERZ, czerwiec – POBIERZ, klasa 2a, 2c – POBIERZ, czerwiec – POBIERZ
 4. Język angielski (grupy p. J. Ozgi) – klasa 1c –
 5. Język angielski – klasa 3 –
 6. Historia – klasa 1c, 1d – POBIERZ, klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ, klasa 2 – POBIERZ
 7. WOS – POBIERZ
 8. Matematyka – klasa 2 i 3 – POBIERZ, POBIERZ (8. 06)
 9. Matematyka – klasa 1c, 1d – POBIERZ
 10. Matematyka – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ
 11. Biologia – klasa 1a, b, e; 2a, b, c – POBIERZ
 12. Biologia – klasa 1c – POBIERZ
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa – POBIERZ, POBIERZ
 14. Podstawy przedsiębiorczości – POBIERZ, POBIERZ (1. 06), POBIERZ (8. 06)
 15. Fizyka – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ, klasa 1d – POBIERZ
 16. Chemia – POBIERZ
 17. Informatyka (grupy P. Laskowskiego) – POBIERZ
 18. Informatyka (grupy M. Maciejewskiej) – POBIERZ
 19. Wychowanie fizyczne – chłopcy – POBIERZ, dziewczęta – POBIERZ
 20. Doradztwo zawodowe –

MATERIAŁY DO LEKCJI – zestaw 4 (od 27. 04. 2020 r. do 24. 05. 2020 r.)

 1. Religia – klasa 1abe, klasa 1cd, klasa 2, klasa 3
 2. Język polski – klasa 1, 2 i 3 – POBIERZ
 3. Język angielski – dziewczęta – klasa 1c, 1d, 1e – POBIERZ, POBIERZ, POBIERZ (12. 05), klasa 2a, 2c – POBIERZ, POBIERZ , POBIERZ (12. 05)
 4. Język angielski (grupy p. J. Ozgi) – klasa 1c –
 5. Język angielski – klasa 3 –
 6. Historia – klasa 1c, 1d – POBIERZ, klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ, klasa 2 – POBIERZ
 7. WOS – POBIERZ
 8. Matematyka – klasa 2 i 3 – POBIERZ
 9. Matematyka – klasa 1c, 1d – POBIERZ
 10. Matematyka – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ
 11. Biologia – klasa 1a, b, e; 2a, b, c – POBIERZ
 12. Biologia – klasa 1c – POBIERZ
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa – POBIERZ
 14. Podstawy przedsiębiorczości – POBIERZ, POBIERZ, POBIERZ (12. 05), POBIERZ (19. 05)
 15. Fizyka – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ, klasa 1d – POBIERZ
 16. Chemia – POBIERZ
 17. Informatyka (grupy P. Laskowskiego) – POBIERZ
 18. Informatyka (grupy M. Maciejewskiej) – POBIERZ
 19. Wychowanie fizyczne – zestaw 1 – POBIERZ, zestaw 2 – POBIERZ, zestaw 3 – POBIERZ (5. 05), chłopcy – POBIERZ (12. 05), dziewczęta – POBIERZ (12. 05)
 20. Doradztwo zawodowe – POBIERZ, POBIERZ (5. 05), POBIERZ (12. 05)

MATERIAŁY DO LEKCJI – zestaw 3 (od 15. 04. 2020 r. do 26. 04. 2020 r.)

 1. Religia – POBIERZ
 2. Język polski – klasa 1, 2 i 3 – POBIERZ (poprawione)
 3. Język angielski – klasa 1 b, 2 b oraz 1 d chłopcy
 4. Język angielski – dziewczęta – klasa 1c, 1d, 1e, klasa 2a, 2c – POBIERZ
 5. Język angielski (grupy p. J. Ozgi) – klasa 1c – POBIERZ
 6. Język angielski – klasa 3 – POBIERZ
 7. Historia – klasa 1c, 1d – POBIERZ
 8. Historia – klasa 1a, 1b, 1e i klasy 2 i WOS – POBIERZ
 9. Matematyka – klasa 2 i 3 – POBIERZ
 10. Matematyka – klasa 1c, 1d – POBIERZ
 11. Matematyka – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ
 12. Biologia – klasa 1a, b, e; 2a, b, c – POBIERZ, POBIERZ
 13. Biologia – klasa 1c – POBIERZ, POBIERZ
 14. Edukacja dla bezpieczeństwa – POBIERZ, POBIERZ
 15. Podstawy przedsiębiorczości – POBIERZ, POBIERZ
 16. Fizyka
  Klasa 1d
  1.Opisz budowę planet Układu Słonecznego.
  2. Opisz budowę Księżyca. 
  Klasa Ia, Ib, Ie
  1. Opisz widmo wodoru
 17. Chemia – POBIERZ
 18. Informatyka (grupy P. Laskowskiego) – POBIERZ
 19. Informatyka (grupy M. Maciejewskiej) – POBIERZ
 20. Wychowanie fizyczne – dziewczęta – POBIERZ, chłopcy – POBIERZ
 21. Doradztwo zawodowe

MATERIAŁY DO LEKCJI – zestaw 2 (od 30. 03. 2020 r. do 8. 04. 2020 r.)

 1. Religia – POBIERZ, POBIERZ
 2. Język polski – klasa 1, 2 i 3 – POBIERZ
 3. Język angielski – klasa 1 b, 2 b oraz 1 d chłopcy
 4. Język angielski – dziewczęta – klasa 1c, 1d, 1e, klasa 2a, 2c – POBIERZ
 5. Język angielski (grupy p. J. Ozgi) – klasa 1c – POBIERZ, STRONA
 6. Język angielski – klasa 3 – część 2 – POBIERZ, TEST
 7. Historia – klasa 1c, 1d – POBIERZ
 8. Historia – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ
 9. Historia – klasa 2 – POBIERZ
 10. WOS – POBIERZ
 11. Matematyka – klasa 2 i 3 – POBIERZ
 12. Matematyka – egzamin czeladniczy – POBIERZ
 13. Matematyka – klasa 1c, 1d – POBIERZ
 14. Matematyka – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ
 15. Biologia – klasa 1a, b, e; 2a, b, c – POBIERZ
 16. Biologia – klasa 1c – POBIERZ
 17. Edukacja dla bezpieczeństwa – POBIERZ
 18. Podstawy przedsiębiorczości – POBIERZ, od 6. 04. – POBIERZ
 19. Fizyka – 1. Opisz pierwszą prędkość kosmiczną. 2. Opisz historię lotów kosmicznych.
 20. Chemia – POBIERZ
 21. Informatyka (grupy P. Laskowskiego) – POBIERZ
 22. Informatyka- (grupy M. Maciejewskiej) – POBIERZ
 23. Wychowanie fizyczne – dziewczęta – POBIERZ, od 6. 04 – POBIERZ, chłopcy – POBIERZ, 0d. 6. 04 – POBIERZ
 24. Doradztwo zawodowe – klasa 1 – POBIERZ , klasa 2 – POBIERZ, klasa 3 – POBIERZ, TEST

MATERIAŁY DO LEKCJI – zestaw 1

 1. Religia – POBIERZ
 2. Język polski – klasa 1, 2 i 3 – POBIERZ
 3. Język angielski – klasa 1 b, 2 b oraz 1 d chłopcy – w ramach samodzielnej pracy w domu opracować w zeszycie 2 tematy: „What are the best ways to learn English?” i „TV influences our lives and habits”.
 4. Język angielski – dziewczęta – klasa 1c, 1d, 1e, klasa 2a, 2c – POBIERZ
 5. Język angielski (grupy p. J. Ozgi) – klasa 1 – POBIERZ, TEST
 6. Język angielski – klasa 3 – część 1 – POBIERZ, część 2 – POBIERZ, TEST
 7. Historia – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ
 8. Historia – klasa 1c, 1d – POBIERZ
 9. Historia – klasa 2 – POBIERZ
 10. WOS – POBIERZ
 11. Matematyka – klasa 2 i 3 – cz. 1. POBIERZ, cz. 2 – POBIERZ
 12. Matematyka – klasa 1c, 1d – POBIERZ
 13. Matematyka – klasa 1a, 1b, 1e – POBIERZ
 14. Biologia – klasa 1a, b, e; 2a, b, c – POBIERZ
 15. Biologia – klasa 1c – POBIERZ
 16. Edukacja dla bezpieczeństwa – POBIERZ
 17. Podstawy przedsiębiorczości – POBIERZ
 18. Fizyka – POBIERZ
 19. Chemia – POBIERZ
 20. Informatyka (grupy P. Laskowskiego) – klasa 1 – POBIERZ, klasa 2 – POBIERZ
 21. Informatyka- (grupy M. Maciejewskiej) – POBIERZ
 22. Wychowanie fizyczne – dziewczęta – POBIERZ, chłopcy – POBIERZ
 23. Doradztwo zawodowe – klasa 3 – POBIERZ