Szkoła proponuje naukę w poszczególnych zawodach:

 • Blacharz samochodowy
 • Cieśla
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Kamieniarz
 • Krawiec
 • Kucharz
 • Lakiernik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Piekarz
 • Przetwórca mięsa
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Zegarmistrz
 • Złotnik

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie zakładach pracy, jako pracownicy młodociani. Szkoła pomaga też w znalezieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu.

Szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki do korzystania podczas lekcji

Szansa dla Ciebie
    Nie przegap!

√ Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 lata
√ Czas nauki liczy się do wieku emerytalnego
√ Uczeń ma prawo do wynagrodzenia za pracę

Ukończona trzyletnia branżowa szkoła zawodowa zapewni:

– uzyskanie świadectwa czeladniczego wydawanego przez Izbę Rzemieślniczą lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wydawanego przez OKE po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.