WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!

 

23 czerwca 2017 roku uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas pierwszych i drugich rozpoczęła się  powitaniem uczniów przez dyrektora szkoły pana Wiesława Łasińskiego i panią wicedyrektor Grażynę  Błażejczyk – Groenwald.  Atmosfera była podniosła i uroczysta.  Uczniowie otrzymali nagrody za najlepsze  wyniki w nauce, 100% frekwencje w szkole, za osiągnięcia sportowe i wolontariat.

Uczniowie klas trzecich, którzy opuszczają mury naszej szkoły zostali pożegnani przez Dyrekcję szkoły, Zarząd Cechu, pracodawców, nauczycieli oraz  młodszych kolegów. Dyrektor szkoły pan Wiesław Łasiński,  pani wicedyrektor Grażyna  Błażejczyk – Groenwald  i wychowawcy  wręczyli nagrody oraz świadectwa, które wywołały uśmiech na wielu twarzach. Tradycyjny tort „Absolwenci 2017” zakończył tę miłą uroczystość.

Szczęśliwej drogi, już czas………

 

Zakończenie roku 2017 IMG_2011 IMG_2013 IMG_2014 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2017 IMG_2018 IMG_2019 IMG_2020 IMG_2024 IMG_2026 IMG_2028 IMG_2030 IMG_2032 IMG_2034 IMG_2035 IMG_2036 IMG_2037