22 maja 2019 r. w Warszawie odbył się Finał XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”, organizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany był do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Kujawsko – pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowała Klaudia Jakubowska z klasy 3b.