ZMIANA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Z dniem 1. 01. 2023 r. Uchwałą nr 38/2022 posiedzenia Zarządu Cechu Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu zmienia się wysokość składki członkowskiej.

§ 1

  1. Podwyższa się od 1. 01. 2023 r. wysokość podstawowej składki członkowskiej o 10 zł tj. do wysokości 50 zł miesięcznie.
  2. Pozostawia się wysokość podstawowej składki członkowskiej w kwocie 5 zł za każdego ucznia zatrudnionego w zakładzie.

Gwiazdka dla dzieci

CECH    RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH I  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W GRUDZIĄDZU
KONTYNUUJĄC TRADYCJĘ ORGANIZOWANIA GWIAZDKI DLA DZIECI

zaprasza

DO KLUBU  „AKCENT”
UL. WYBICKIEGO 38/40, Grudziądz

 W DNIU
21.01.2023 ( sobota )
godz. 15.00

ZAPISY W KASIE CECHU
KOSZT 50 ZŁ

ZAMROŻENIE CEN PRĄDU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o rozporządzeniu Ministra Środowiska i Klimatu, które ukazało się dnia 10.11.2022 roku w sprawie wzoru odbiorcy oświadczenia uprawnionego w związku z możliwością zamrożenia cen prądu.

Według wytycznych do dnia 30 listopada 2022 mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz podmioty wrażliwe m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Treść rozporządzenia wraz ze wzorem oświadczenia. POBIERZ

Projekt POWER interwencja

Szkolenie podatkowe

Informujemy, że w środę 13 lipca 2022 r. o godz. 13.00 w Auli Cechu odbędzie się szkolenie prowadzone przez Urząd Skarbowy „Niskie podatki – Polski Ład” przepisy obowiązujące od 1 lipca 2022.

Zapraszamy wszystkich zrzeszonych w Cechu rzemieślników i przedsiębiorców.

Szkolenie jest bezpłatne.

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców – od 19 kwietnia 2021 r.

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Dla uczniów klas I i II zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przesyła przygotowaną przez Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informację  „Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych  pracowników  w okresie pandemii”.

Zapoznaj się z informacją

W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej  zgłaszano w ostatnich dniach, tj.:
•  Jak traktować młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  w kontekście ustalonych  limitów liczy  zatrudnionych pracowników w kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo
•  Zwolnienie  z obowiązku świadczenia pracy dla młodocianych pracowników i sposób odnotowywania nieobecności
•  Zatrudniania pracowników młodocianych w kontekście  art.15f Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (regulacja w trakcie procedowania)

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Pobierz dokumenty:

Pismo przewodnie z ZUS: Pobierz
Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość: Pobierz
Wniosek ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec: Pobierz
Wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości: Pobierz

——————————————————————

Grudziądzki Cech jest jedną z najstarszych instytucji w naszym mieście. Liczy sobie 660 lat. Pierwsza wzmianka datuje się na rok 1355, kiedy to zawiązał się cech piekarski. Następnym cechem powstałym był założony w roku 1480 cech rzeźnicki a w roku 1500 zawiązała się organizacja cechu stolarskiego. Dzieje rzemieślników w owym czasie ściśle były związane z historią miasta. Znaczącą rolę odgrywali nie tylko jako budowniczowie miejskiej fortyfikacji czy kanałów ale też w życiu codziennym udział ich był znaczący.

» Dowiedz się więcej o naszej historii