Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
ul. Plac Niepodległości 5
86-300 Grudziądz

tel. (0-56) 462 62 12
fax. (0-56) 461 34 05

www.cechgrudziadz.pl
e-mail:
cech@cechgrudziadz.pl