godło

_0000_LOGO_cech

Szkoła Branżowa I stopnia w Grudziądzu

logoszkola

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu prowadzi Szkołę Branżową I stopnia w Grudziądzu.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

 

 

 

Szkoła proponuje naukę w poszczególnych zawodach:

 • Blacharz samochodowy
 • Cieśla
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Kamieniarz
 • Krawiec
 • Kucharz
 • Lakiernik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Wędliniarz
 • Zegarmistrz
 • Złotnik

Szkoła pomaga uczniom w znalezieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu

Zapewniamy koszulki na zajęcia wychowania fizycznego

Szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki

Szansa dla Ciebie
    Nie przegap!

√ Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 lata
√ Czas nauki liczy się do wieku emerytalnego
√ Uczeń ma prawo do wynagrodzenia za pracę

Ukończona trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa zapewni:

– uzyskanie świadectwa czeladniczego wydawanego przez Izbę Rzemieślniczą lub
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wydawanego przez OKE po
zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY  
  2017/2018

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • Zaświadczenie lekarskie uprawnionego lekarza medycyny pracy wydane na podstawie skierowania od pracodawcy
 • Trzy fotografie

PLIKI DO POBRANIA:

podanie.pdf

skierowanie-na-badania.pdf

Informacje i zapisy:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
ul. Plac Niepodległości 5
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 262 12, wew. 21
e-mail: cech@cechgrudziadz.pl