13 grudnia Zarząd Cechu zebrał się na spotkaniu wigilijnym, które zostało uświetnione Jasełkami przygotowanymi i przedstawionymi przed uczniów szkoły.

Podczas spotkania nie zabrakło podziękowań za kolejny rok współpracy oraz życzeń na święta i Nowy Rok.