1 września odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22. Młodzież zostało powitana przez dyrekcję szkoły: pana Wiesława Łasińskiego i Panią Grażynę Błażejczyk – Groenwald, starszego Cechu pana Andrzeja Paczkowskiego oraz wychowawców.

W bieżącym roku szkolnym do grono uczniów szkoły powiększyło się o 4 klasy pierwsze. W pierwszym dniu w nowej szkole odbyło się pasowanie na ucznia.