PLAN ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI od 4.09.2017


 

Klasa I A

nr godzina poniedziałek wtorek
1 7.55 – 8.40 fizyka w-f ch  K/dz H
2 8.45 – 9.30 j.ang ch O/  w-f dz H w-f ch K /dz H
3 9.40 – 10.25 religia  historia
4 10.40 -11.25 chemia godz z wych
5 11.30 -12.15 biologia EDB
6 12.20 -13.05 w-f ch M /j.ang dz P geografia
7 13.15 – 14.00 j.polski matematyka
8 14.05 – 14.50
9 14.55  – 15.40

 

Klasa II A

nr godzina poniedziałek wtorek
1 7.55 – 8.40 w-f dz H/  ch M w-f  ch M /j. ang dz  M
2 8.45 – 9.30 matematyka w-f ch M / informatyka dz
3 9.40 – 10.25 j.ang  ch O  w-f dz M/ informatyka ch
4 10.40 -11.25 religia w-f dz M
5 11.30 -12.15 j. polski  historia
6 12.20 -13.05 j. polski
7 13.15 – 14.00 przedsiębiorczość
8 14.05 – 14.50 godz z wych
9 14.55  – 15.40


Klasa III A

nr godzina poniedziałek wtorek
1 7.55 – 8.40 w-f dz  H/ ch M w-f dz H/ ch M
2 8.45 – 9.30 religia w-f dz H/ ch M
3 9.40 – 10.25 j. polski j.ang P
4 10.40 -11.25 j. polski j.ang P
5 11.30 -12.15 przedsiębiorczość matematyka
6 12.20 -13.05 matematyka   wos
7 13.15 – 14.00 godz z wychowawcą
8 14.05 – 14.50
9 14.55  – 15.40

Klasa I B

nr godzina poniedziałek środa
1 7.55 -8.40  j.ang dz O w-f dz K
2 8.45 – 9.30 fizyka religia
3 9.40 -10.25 matematyka j.ang ch M
4 10.40 -11.25 biologia geografia
5 11.30 -12.15 chemia j.polski
6 12.20 – 13.05 w-f ch M EDB
7 13.15 – 14.00 w-f dz / ch M historia
8 14.05 – 14.50 w-f dz / ch M godz z wychowawcą
9 14.55- 15.40


Klasa II B

nr godzina wtorek środa
1 7.55 -8.40 w-f ch  K/informatyka dz matematyka
2 8.45 – 9.30 w-f ch K w-f dz K/ch K
3 9.40 -10.25 w-f dz M j.polski
4 10.40 -11.25 w-f dz M/informatyka ch j.polski
5 11.30 -12.15 j.ang P przedsiębiorczość
6 12.20 – 13.05 religia historia
7 13.15 – 14.00 godz z wychowawcą
8 14.05 – 14.50
9 14.55- 15.40


Klasa III B

nr godzina środa czwartek
1 7.55 – 8.40 j.polski W
2 8.45 – 9.30 j.polski W
3 9.40 – 10.25 w-f dz K/ch K religia
4 10.40 -11.25 przedsiębiorczość j.ang M
5 11.30 -12.15 godz z wychowawcą matematyka
6 12.20 -13.05 matematyka wos
7 13.15 -14.00 j.ang M w-f dz H/ch K
8 14.05 – 14.50 w-f dz H/ch K

 

 

Klasa I C

nr godzina czwartek piątek
1 7.55 -8.40 j.ang ch O w-f ch M/ j.ang dz M
2 8.45 – 9.30 historia w-f dz H
3 9.40 -10.25 fizyka chemia
4 10.40 -11.25 godz z wychowawcą geografia
5 11.30 -12.15 biologia religia
6 12.20 – 13.05 EDB matematyka
7 13.15 – 14.00 w-f dz H/ch K j.polski
8 14.05 – 14.50 w-f dz H/ch K
9 14.55- 15.40

 


Klasa II C

nr godzina czwartek piątek
1 7.55 -8.40 w-f dz H/ ch K
2 8.45 – 9.30 j.ang O przedsiębiorczość
3 9.40 -10.25 historia Informatyka dz
4 10.40 -11.25 religia Informatyka ch
5 11.30 -12.15 godz z wychowawcą j.polski
6 12.20 – 13.05 matematyka j.polski
7 13.15 – 14.00 w-f dz M/ch K
8 14.05 – 14.50 w-f dz M/ch K
9 14.55- 15.40

 

Klasa III C

nr godzina czwartek piątek
1 7.55 – 8.40 matematyka w-f dz H/ w-f ch K
2 8.45 – 9.30 j.ang M matematyka
3 9.40 – 10.25 j.ang M godz z wychowawcą
4 10.40 -11.25 wos religia
5 11.30 -12.15 w-f dz K/ch K przedsiębiorczość
6 12.20 -13.05 w-f dz K/ch K
7 13.15 -14.00 j.polski W
8 14.05 -14.50 j.polski W
9 14.55- 15.40