PLAN BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA RZEMIOSŁA I PRZEDSIʘBIORCZOŚšCI

KLASY PIERWSZE

Plan lecji – klasa IA – ważny od 28 stycznia 2019 r.

LEKCJA GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK
1 07:55 – 08:40 j. angielski (dz.) w- f (ch./dz.)
2 08:45 – 09:30 j. angielski (ch.) w- f (ch./dz.)
3 09:40 – 10:25 chemia godzina wychowawcza
4 10:40 – 11:25 historia j. polski
5 11:30 – 12:15 w- f (ch./dz.) matematyka
6 12:20 – 13:05 religia edb
7 13:15 – 14:00 fizyka geografia
8 14:05 – 14:50 fizyka
9 14:55 – 15:40

Plan lecji – klasa IB – ważny od 28 stycznia 2019 r.

LEKCJA GODZINA ŚRODA CZWARTEK
1 07:55 – 08:40 matematyka geografia
2 08:45 – 09:30 w- f (ch./dz.) religia
3 09:40 – 10:25 w- f (ch./dz.) edb
4 10:40 – 11:25 godzina wychowawcza chemia
5 11:30 – 12:15 fizyka j. angielski (ch.)
6 12:20 – 13:05 j. angielski (dz.) w- f (dz.)
7 13:15 – 14:00 historia j. polski
8 14:05 – 14:50 w- f (ch.)
9 14:55 – 15:40

Plan lecji – klasa IC – ważny od 2 stycznia 2019 r.

LEKCJA GODZINA CZWARTEK PIĄTEK
1 07:55 – 08:40 j. polski w- f (ch.)
2 08:45 – 09:30 geografia w- f (ch.)
3 09:40 – 10:25 chemia godzina wychowawcza
4 10:40 – 11:25 edb matematyka
5 11:30 – 12:15 historia religia
6 12:20 – 13:05 w- f (dz.) / j. angielski (ch.) j. angielski (dz.)
7 13:15 – 14:00 w- f (dz.) fizyka
8 14:05 – 14:50 w- f (ch./dz.) fizyka
9 14:55 – 15:40

KLASY DRUGIE

Plan lecji – klasa IIA – ważny od 28 stycznia 2019 r.

LEKCJA GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK
1 07:55 – 08:40 historia w- f (ch./dz.)
2 08:45 – 09:30 matematyka w- f (ch./dz.)
3 09:40 – 10:25 godzina wychowawcza informatyka
4 10:40 – 11:25 w- f (ch./dz.) informatyka
5 11:30 – 12:15 religia przedsiębiorczość
6 12:20 – 13:05 j. angielski (ch.) j. polski
7 13:15 – 14:00 j. angielski (dz.) j. polski
8 14:05 – 14:50
9 14:55 – 15:40

Plan lecji – klasa IIB – ważny od 28 stycznia 2019 r.

LEKCJA GODZINA PONIEDZIAŁEK ŚRODA
1 07:55 – 08:40 informatyka
2 08:45 – 09:30 informatyka w- f (ch./dz.)
3 09:40 – 10:25 godzina wychowawcza w- f (ch./dz.)
4 10:40 – 11:25 j. angielski religia
5 11:30 – 12:15 w- f (ch./dz.) historia
6 12:20 – 13:05 matematyka j. polski
7 13:15 – 14:00 przedsiębiorczość j. polski
8 14:05 – 14:50
9 14:55 – 15:40

Plan lecji – klasa IIC – ważny od 2 stycznia 2019 r.

LEKCJA GODZINA CZWARTEK PIĄTEK
1 07:55 – 08:40 informatyka w- f (ch./dz.)
2 08:45 – 09:30 informatyka w- f (ch./dz.)
3 09:40 – 10:25 historia religia
4 10:40 – 11:25 j. polski przedsiębiorczość
5 11:30 – 12:15 j. polski matematyka
6 12:20 – 13:05 j. angielski godzina wychowawcza
7 13:15 – 14:00 w- f (dz.)
8 14:05 – 14:50 w- f (ch.)
9 14:55 – 15:40

KLASY TRZECIE

Plan lecji – klasa IIIA – ważny od 28 stycznia 2019 r.

LEKCJA GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK
1 07:55 – 08:40 j. angielski w- f (ch.)
2 08:45 – 09:30 wos w- f (ch.)
3 09:40 – 10:25 j. angielski w- f (dz.)
4 10:40 – 11:25 w- f (ch./dz.) w- f (dz.)
5 11:30 – 12:15 j. polski godzina wychowawcza
6 12:20 – 13:05 j. polski matematyka
7 13:15 – 14:00 religia przedsiębiorczość
8 14:05 – 14:50 matematyka
9 14:55 – 15:40

Plan lecji – klasa IIIB – ważny od 28 stycznia 2019 r.

LEKCJA GODZINA WTOREK ŚRODA
1 07:55 – 08:40 j. angielski w- f (dz.)
2 08:45 – 09:30 j. polski w- f (ch.)
3 09:40 – 10:25 w- f (ch./dz.) w- f (ch.)
4 10:40 – 11:25 w- f (dz.) j. angielski
5 11:30 – 12:15 godzina wychowawcza j. polski
6 12:20 – 13:05 przedsiębiorczość wos
7 13:15 – 14:00 matematyka matematyka
8 14:05 – 14:50
9 14:55 – 15:40

Plan lecji – klasa IIIC – ważny od 14 marca 2019 r.

LEKCJA GODZINA CZWARTEK PIĄTEK
1 07:55 – 08:40 matematyka w- f (ch./dz.)
2 08:45 – 09:30 j. polski w- f (ch./dz.)
3 09:40 – 10:25 j. polski godzina wychowawcza
4 10:40 – 11:25 wos religia
5 11:30 – 12:15 w-f (ch./dz.) przedsiębiorczość
6 12:20 – 13:05 matematyka
7 13:15 – 14:00 j. angielski
8 14:05 – 14:50 j. angielski
9 14:55 – 15:40