12.04.2018r w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu odbyło się podsumowanie plastycznego konkursu dla dzieci „jakie znasz zawody”. Na konkurs wpłynęło 26 prac.

Nagrodzono 6 dzieci, a wszystkie prace zostały przekazane na Regionalny Konkurs „Jakie znasz zawody” do Kujasko- Pomorskiej Izby Rzemiosła w Bydgoszczy.

Uczniowie Branżowej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości przygotowali niespodziankę dla dzieci. Dzieci dekorowały papierowe torby, oraz rozpoznawali zawody z wystawionych eksponatów.